Strona główna

Przetarg na rozbudowę parku wiejskiego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-01-09

Przetarg na rozbudowę parku wiejskiego

aktualności Gmina Dzierżoniów

W styczniu będzie ogłoszony drugi przetarg na rozbudowę parku wiejskiego z infrastrukturą sprtowo-rekreacyjną w Książnicy. Pierwszy nie wyłonił wykonawcy, ponieważ nie złożono ważnych ofert.

Przypomnijmy, że 28 lipca gmina podpisała umowę o dofinansowanie. Łączna wartość inwestycji to 582.059 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczył na nią 391.511 zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a z budżetu państwa gmina dostała 52.201 zł. Cześć robót budowlanych gmina wykonała przy udziale bezrobotnych już w latach 2005-2006. Następnym etapem jest wyłonienie wykonawcy na:

  • dokończenie budowy boiska do siatkówki o powierzchni 162 m2
  • uzupełnienie wyposażenia placu zabaw i budowa ścieżki zdrowia wraz z montażem urządzeń,
  • budowa wiaty drewnianej z murowanym grillem na podłożu z brukowej kostki betonowej o powierzchni 326,10 m2,
  • budowa sceny z zadaszeniem o powierzchni 77,11 m2,
  • budowa chodników z kruszyw kamiennych o łącznej powierzchni 1328,15 m2,
  • budowa parkingu o powierzchni 470,25 m2 z wjazdem od strony drogi powiatowej, wykonanego z kostki brukowej,
  • oznakowanie wjazdu (montaż 7 znaków drogowych)
  • wykonanie oświetlenia boisk sportowych (10 punktów świetlnych) i oświetlenie reszty terenu (16 punktów świetlnych)
  • wykonanie pozostałych elementów zagospodarowania terenu.
Planowany finał inwestycji to 28 września 2007 roku.

powrót do poprzedniej strony