Strona główna

Inwestycje na finiszu w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-12-12

Inwestycje na finiszu w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Listopad i grudzień zbiegł się z zakończeniem prac inwestycyjnych, prowadzonych w tym roku na terenie gminy Dzierżoniów.

W czwartek 13 listopada odbył się odbiór robót zadań pn. „Przebudowa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w Piławie Dolnej od km 35 + 925 do km 37 + 225” oraz budowy chodnika w Piławie Dolnej na długości 1,3 km. Projekt realizowany był przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach II Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Prace trwały od marca i października 2008r. Porozumienie między gminą, a Województwem Dolnośląskim zostało zawarte jeszcze w roku 2006. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 2,5 mln złotych z których połowę zrefundowało Ministerstwo Transportu. Pozostałe 1,25 mln współfinansuje Województwo Dolnośląskie i Gmina Dzierżoniów, która wniosła do projektu 500 000 zł. W rzeczywistości koszt gminy wyniósł 200.000 zł, gdyż 300.000 zł pozyskano od sponsora prywatnego, spółki Dolnośląskie Surowce Skalne z siedzibą w Warszawie. Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 382.

Ponadto dokonano także odbiorów nieco mniejszych ale równie ważnych zadań dla mieszkańców naszych wsi. Położono asfalt na mijance przy drodze przebiegającej przez Myśliszów, koszt prac wyniósł prawie 11.000 zł a następnie położono nawierzchnię na korcie tenisowym w Jędrzejowicach, tutaj koszt całego zadania wyniósł prawie 40.000 zł.

28 listopada zakończono odbudowę mostu drogowego w Ostroszowicach wraz z uregulowaniem potoku Jadkowa. Koszt zadania wyniósł 335.000 zł a dofinansowanie w sumie 147.738 zł pochodziło ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tego samego dnia zakończono także przebudowę ul. Błotnistej w Piławie Dolnej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo mieszkańców wyniosło 903 tysiące złotych. Gmina pozyskała na ten cel 198.000 zł z Terenowego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego oraz 298.000 z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Natomiast 3 grudnia zamontowano altanę ogrodową przy placu zabaw w miejscowości Nowizna, służącą jako miejsce spotkań dla mieszkańców tej wsi. 5 grudnia zakończono przebudowę drogi osiedlowej na Oś. Nowym w Ostroszowicach oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Całkowity koszt inwestycji w wysokości 268.000 zł poniosła dzięki staraniom gminy Dzierżoniów Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Kolejna inwestycja to remont ul. Stawowej w Ostroszowicach którego koszt wyniósł 24.000 zł. Natomiast w Dobrocinie przy drodze powiatowej nr 3005 D wykonano 250 m chodnika za 100.000 zł oraz położono asfalt na odcinku 550 mb drogi za 200.000 zł Ponadto 8 grudnia odebrano wyremontowany dach na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej, który kosztował ponad 99.000 z czego 16.200 pokryła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

powrót do poprzedniej strony