Strona główna

Finał projektu „Radosny Przedszkolak”

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-12-09

Finał projektu „Radosny Przedszkolak”

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakończyła się realizacja projektu „Wyrównujemy szanse w gminie Dzierżoniów”. Gmina Dzierżoniów otrzymała dotację z Kuratorium Oświaty w wysokości 23.338 zł.

Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Gmina dofinansowuje projekt w wysokości 11.170 zł.

Brały w nim udział 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Dzierżoniów (Tuszyn, Ostroszowice i Piława Dolna) wraz z przedszkolami. Projekt dotyczył zwiększenia liczby zajęć edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jego celem jest wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych. Celem projektu było także przygotowanie dzieci do pozytywnego działania i prawidłowego (psychicznie, fizycznie i moralnie) funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, wspomagania dzieci w ich rozwoju osobowym, rozbudzania w uczniach chęci dążenia do szukania i rozwijania wewnętrznych możliwości, talentów, zainteresowań, aby później na kolejnych etapach życia optymistycznie je pomnażać.

Zajęcia taneczne, rytmiczne, sportowe na basenie, korekcyjno-kompensacyjne, dla uczniów niepełnosprawnych oraz warsztaty teatralne i wycieczki odbywały się przez cały listopad.

W czwartek 4 grudnia w Piławie Dolnej miało miejsce zakończenie projektu „Radosny Przedszkolak” w ramach gminnego programu wyrównywania szans. Podczas imprezy odbyły się występy taneczne dzieci oraz zabawy o charakterze muzycznym i ekologicznym. Wstępem do imprezy było przedstawienie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dyrektora placówki podsumowującej miesięczną pracę przedszkolaków oraz osób prowadzących. Okazuje się że takie inicjatywy są ważne nie tylko dla rozwoju dzieci, ale i dla rodziców, którzy z dużym zaangażowaniem pomagali przy projekcie i chętnie przyprowadzali dzieci na zajęcia.

powrót do poprzedniej strony