Strona główna

"Uczeń na Wsi" pomoc dla niepełnosprawnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-12-09

"Uczeń na Wsi" pomoc dla niepełnosprawnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacja o programie PFRON-u „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny gminy wiejskiej lub gminy miejsko – gminnej”

Zgodnie z decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 27.11.2008 r. Gminie Dzierżoniów przyznane zostały środki finansowe na realizację obszaru A w łącznej wysokości 15.947,04 zł. Kwota ta została zmniejszona w stosunku do wnioskowanej która wynosiła 37.843,-zł. i stanowi jedynie zabezpieczenie w 42,14 %. Zmniejszenie przyznanej kwoty wynika z faktu, iż kwota przeznaczona na realizację powyższego programu w planie finansowym PFRON na rok 2008 r. jest niewystarczająca w stosunku do zgłoszonych przez województwa i gminy potrzeb.

powrót do poprzedniej strony