AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-12-04

Apel w sprawie zaorywania dróg

aktualności Gmina Dzierżoniów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dzierżoniów !

W ostatnim czasie nasila się zjawisko zaorywania dróg publicznych i dróg transportu rolnego, co powoduje utrudnienia komunikacyjne i szereg konfliktów społecznych. Pragnę więc zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy właściciele lub osoby władające nieruchomościami są zobowiązane do ochrony znaków granicznych. Znaki te nie mogą być niszczone, uszkadzane, usuwane lub przesuwane, ponieważ sytuacja taka uniemożliwia ustalenie granic w terenie.

Dlatego informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia podobnych przypadków gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku, zmuszony będę do podjęcia wszelkich dopuszczonych prawem kroków zmierzających do zastosowania sankcji wobec osób dokonujących tego typu działań.

Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność Państwa i mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich tych, którym leży na sercu nasze dobro wspólne.Wójt Gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony