AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-12-03

Strategia dla Subregionów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W gminie Dzierżoniów trwają prace nad dwoma Strategiami dla Subregionów: Sowiogórskiego i Masywu Ślęży, do których należy gmina.

Zostały utworzone zespoły robocze projektów subregionalnych, których głównym zadaniem jest stworzenie jednorodnej i atrakcyjnej oferty turystycznej w tej części Dolnego Śląska. Produkt turystyczny, który powstanie będzie miał za zadanie podnieść rangę i prestiż regionu. Pozwoli nam stworzyć jasny i przejrzysty plan działania na następne kilka lat, mający na celu wzrost liczby turystów odwiedzający miedzy innymi gminę Dzierżoniów oraz Masyw Ślęży i Góry Sowie. Ostatnie takie spotkanie zespołu roboczego miało miejsce w Sobótce 2 grudnia. Wypracowywano na nim słabe i mocne strony subregionu, jego wizję i misję. Przedstawiono także wyniki badań ankietowych określających profil turysty. Opracowanie Strategii jest niezbędne do starania się w roku 2009 o fundusze na turystykę ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

powrót do poprzedniej strony