Strona główna

Pozyskano fundusze na projekt "Zaczarowany Świat"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-11-24

Pozyskano fundusze na projekt "Zaczarowany Świat"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów od dnia 1 grudnia 2008 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Zaczarowany Świat”.

W dniu 14 listopada 2008 r. została podpisana umowa przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu na realizację tego projektu Pozyskana kwota to 49.790,- zł.

Celem projektu jest wyrównanie dostępu do edukacji uczniom szkól podstawowych zamieszkałych w miejscowościach Uciechów i Roztocznik. W ramach projektu zostaną zorganizowane świetlice środowiskowe, w których obywać się będą w godzinach popołudniowych (15.00-19.00) bezpłatne zajęcia integracyjno-dydaktyczne dla 55 uczniów. Uczestnicy zajęć będą mieli zapewniony dodatkowy posiłek. Zajęcia będą się odbywały przez 7 miesięcy, 3 razy w tygodniu po 4 godziny w Uciechowie i 2 razy po 3 godziny w Roztoczniku po lekcjach.

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII: Promocji integracji społecznej, Działania 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

powrót do poprzedniej strony