AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-11-21

Akcja Zima 2008

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009 na terenie Gminy Dzierżoniów.

Przez teren Gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zgodnie z powyższym podziałem za każdy rodzaj drogi odpowiedzialny jest inny zarządca wyszczególniony w załącznikach do informacji.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2001r. Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami ) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.


Załączniki do informacji:

załącznik nr 1 >>> tu pobierz...
Wykaz dróg gminnych i numerów telefonicznych do osób odpowiedzialnych za ich stan w okresie zimowym.

załącznik nr 2 >>> tu pobierz...
Wykaz numerów telefonicznych do osób odpowiedzialnych za drogi wojewódzkie i powiatowe.

powrót do poprzedniej strony