AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-03-02

Dzierżoniowska służba zdrowia

aktualności Gmina Dzierżoniów

Porażające dane przedstawiono podczas V sesji rady powiatu poświęconej sytuacji dzierżoniowskiej służby zdrowia. Posiedzenie odbyło się 27 lutego w sali obrad starostwa w Dzierżoniowie. Uczestniczyło w nim troje przedstawicieli naszej gminy.

Jednym z głównych problemów omówionych podczas ostatniej sesji rady powiatu była sytuacja Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie w Likwidacji. Zebrani dowiedzieli się, że przed likwidacją dług ZOZ-u sięgnął 50 mln zł. O dziwo, tak ogromne zadłużenie powstało w ciągu zaledwie czterech lat. Wójt zabrał głos w tej sprawie. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które w latach 1999 – 2003 wygenerowały wielomilionowe zobowiązania. - To wynik braku działań nadzorczych. Niepodejmowanie decyzji okazało się równie szkodliwe jak błędne decyzje – wyjaśnia Marian Kowal. Rzeczywiście, mimo iż ZOZ w likwidacji nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację szpitala powiatowego, to jednak do 12 mln zł kredytu zaciągniętego na modernizację placówki, dojdzie jeszcze 48 mln zł długu wygenerowanego przez ZOZ. Powiat jako następca prawny ZOZ-u w likwidacji będzie musiał przejąć jego zobowiązania już po 2008 roku. Trudno więc liczyć, że wesprze finansowo szpital, któremu pozostało 6 lat na dostosowanie sprzętu i pomieszczeń do ministerialnych standardów. Rada Powiatu Dzierżoniowskiego wybrała rozwiązanie polegające na komercjalizacji szpitala. Sprowadza się ono do powołania spółki prawa handlowego, w skład której weszłyby zainteresowane gminy i inne podmioty. Rada uznała tę koncepcję za bezpieczną dla mieszkańców, między innymi dlatego że pakiet udziałów zapewniający kontrolę nad firmą pozostawałby w rękach samorządowców, a ci musieliby dbać o interes pacjentów – swoich wyborców. Jednocześnie zobowiązała zarząd do rozpatrzenia kwestii odpowiedzialności personalnej za wygenerowanie przeszło pięćdziesięciomilionowego długu i przygotowanie stosownych wniosków. Stanowisko rady opublikowały lokalne media. Można więc sądzić, że sugestia wójta okazała się cenna. W posiedzeniu oprócz niego wzięli udział Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Adam Jan Mak oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia Edyta Mulka-Gonera.

powrót do poprzedniej strony