Strona główna

Dotacja z Kuratorium Oświaty „Wyrównujemy szanse”

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-10-14

Dotacja z Kuratorium Oświaty „Wyrównujemy szanse”

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzymała dotację z Kuratorium Oświaty w wysokości 23.338 zł na realizację projektu „Wyrównujemy szanse w gminie Dzierżoniów”.

Dofinansowanie pochodzi z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Gmina dofinansuje projekt w wysokości 11.170 zł.

Wezmą w nim udział 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Dzierżoniów (Tuszyn, Ostroszowice i Piława Dolna) wraz z przedszkolami. Projekt dotyczy zwiększenia liczby zajęć edukacyjno- opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jego celem jest wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych.

Zajęcia taneczne, rytmiczne, sportowe na basenie, korekcyjno-kompensacyjne, dla uczniów niepełnosprawnych oraz warsztaty teatralne i wycieczki będą się odbywały przez cały listopad. Zapraszamy chętne dzieci do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się w wyżej wymienionych w szkołach i przedszkolach.

powrót do poprzedniej strony