Strona główna

Zakończyła się VII edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-10-06

Zakończyła się VII edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

aktualności Gmina Dzierżoniów

W tym roku wzięło w niej udział ponad 900 samorządów w tym Gmina Dzierżoniów.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Wśród laureatów są też uczniowie z gminnych szkół. Nagrody w tej ogólnopolskiej kampanii otrzymali: Diana Nawrocka i Natalia Chlipała z Piławy Dolnej, Mateusz Kufel z Roztocznika oraz uczniowie gimnazjum gminnego: Helena Szkorupińska, Damian Brzozowski i Paweł Bajak. Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy.

powrót do poprzedniej strony