AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-09-29

Pierwsze konkursy unijne - „Promyk Słońca” dla Uciechowa

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów złożyła dwie karty projektu na konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski pod koniec czerwca 2008r. prowadzone w trybie systemowym do Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Pierwszym z projektów była „Budowa środowiskowej sali sportowej przy szkole podstawowej w Tuszynie”. Przeszedł on pierwszy etap oceny formalnej, jako jeden z ponad 200 projektów.

Łączna wartość ocenionych pozytywnie propozycji projektów wynosiła ponad 1 miliard złotych, z czego wnioskowana wartość dofinansowania wynosiła ponad 600 milionów złotych zł, co stanowi ponad 2000% planowanej ilości środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Ostatecznie projekt budowy sali w Tuszynie, mimo znaczącego wpływu na realizację celów Regionalnego Programu i wysokiego 37 miejsca w rankingu (ze 196 projektów z całego Dolnego Śląska), nie dostał się na listę beneficjentów, którzy mogą zostać zaproszeni do składania wniosku. Zaproszenie otrzymało zaledwie 15 projektów.

Drugi projekt dotyczył budowy przedszkola integracyjnego w Uciechowie przez gminę Dzierżoniów wspólnie z Fundacją "Promyk Słońca". Ten projekt przeszedł drugi etap kwalifikacji na pierwszym miejscu listy rankingowej (jako jeden z 14 przyjętych do wnioskowania). Jeżeli w trzecim etapie wniosek zostanie oceniony pozytywnie to przedszkole w Uciechowie będzie jednym z pięciu tego typu na Dolnym Śląsku. W tym naborze propozycji projektów było 70 a wnioskowana wartość dofinansowania wynosiła ponad 66 milionów złotych, co stanowi ponad 900% planowanej przez województwo ilości środków. Teraz gmina Dzierżoniów czeka na ogłoszenie zaproszenia do składania wniosku o dofinansowanie.

powrót do poprzedniej strony