AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-09-15

Projekt " wSPAparcie"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że na terenie Gminy Dzierżoniów będzie wdrażany projekt przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, realizowany przez Fundację MERKURY z Wałbrzycha w ramach Programu Kapitał Ludzki, priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.3. - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Zarys projektu " wSPAparcie i aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich - gmina Dzierżoniów.

Celem projektu jest podniesienie gotowości mieszkańców wsi do poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem poprzez wzmocnienie i rozwój ich umiejętności interpersonalnych. Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Dzierżoniów, pozostających bez zatrudnienia . Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:

  • 17.09.2008 r. godz. 12:00 w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej
  • 18.09.2008 r. godz. 12:00 w Sali Wiejskiej w Mościsku.

powrót do poprzedniej strony