Strona główna

500 tys. zł na rewitalizację pałacu w Kiełczynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-10-17

500 tys. zł na rewitalizację pałacu w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów pozyskała środki na rewitalizację zabytkowego pałacu w Kiełczynie. W środę 17 października Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego Iwona Krawczyk uroczyście wręczyła wójtowi Markowi Chmielewskiemu promesę na realizację zadania. Wartość dofinansowania to 500 tys. zł.

W kwietniu 2018 r. nasza gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wniosek pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" dotyczy naszego zabytkowego obiektu, który w maju br. ze względu na zły stan techniczny został wysiedlony, a mieszkańcy przenieśli się do wyremontowanego budynku Tuszyn 39.

Zakres rewitalizacji (I część) obejmie przede wszystkim naprawę i wymianę dachu, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie pomieszczeń na parterze budynku. Docelowo zrewitalizowany pałac stanie się budynkiem użyteczności publicznej, w którym będą znajdowały się m.in. sale wykorzystywane przez społeczność lokalną.

Środki na rewitalizację pałacu są już zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów. Inwestycja zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy, w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi około 1 000 000 zł.
logo PROW

500 tys zł na rewitalizację pałacu w Kiełczynie500 tys zł na rewitalizację pałacu w Kiełczynie500 tys zł na rewitalizację pałacu w Kiełczynie
powrót do poprzedniej strony