Strona główna

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na zabytki

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-09-02

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na zabytki

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zawiadamia się, że warunkiem ubiegania się w przyszłym roku o dotacje z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jest złożenie wniosku na druku dostępnym w Urzędzie Gminy, w terminie do 30 września br.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, pokój nr 6 lub telefonicznie 074/831-66-65.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony