AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-09-01

Przetarg na usługi komunikacyjne

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 29 sierpnia 2008 r. po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym została zawarta umowa pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Sudecką Komunikacją Autobusową Spółka z .o.o. w Dzierżoniowie na organizację i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego na linii Dzierżoniów - Piława Dolna oraz Dzierżoniów - Byszów przez Dobrocin , Roztocznik .

Oznacza to, że mieszkańcy tych miejscowości nadal będą mogli korzystać z usług komunikacyjnych bez zmian cen biletów. Dla przypomnienia podajemy wykaz osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych na tych liniach :

I. PRZEJAZDY BEZPŁATNE

 1. dzieci do lat 4 - ech
 2. uczniowie szkół specjalnych oraz dzieci upośledzone umysłowo i ich opiekunowie
 3. opiekunowie osób niewidomych , inwalidów I grupy inwalidztwa
 4. osoby, które ukończyły 70 lat
 5. umundurowani funkcjonariusze Policji oraz Żandarmerii Wojskowej
 6. żołnierze zasadniczej służby wojskowej oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową
 7. członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

II. PRZEJAZDY ULGOWE - BILETY JEDNORAZOWE

 1. dzieci od 4 do 7 lat
 2. niewidomi i inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa
 3. emeryci i renciści

III. PRZEJAZDY ULGOWE - BILETY MIESIĘCZNE

 1. Uczniowie szkół podstawowych , ponadpodstawowych i policealnych
Jednocześnie przypomina się , że do ulg ustawowych uprawnieni są:

I. PRZEJAZDY BEZPŁATNE

 1. Posłowie i senatorowie
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnikowi towarzyszącemu inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidztwa

II. PRZEJAZDY ULGOWE - 50 %

 1. studenci szkół wyższych
 2. kombatanci i osoby represjonowane

powrót do poprzedniej strony