AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-08-21

Sołtysi w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Kolejna narada sołtysów odbyła się w dniu 18 sierpnia 2008r. w Centrum Kulturalno-Sportowym w Uciechowie.

Na początku została poruszona realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, który rozpocznie się w miesiącach wrzesień - październik 2008r. na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Celem programu jest uzyskanie przez wszystkie stada na terenie powiatu statusu urzędowo wolnych od chorób Aujeszkyego. Ze względu na to, że uzyskanie ww. statusu będzie warunkiem wprowadzania trzody chlewnej do obrotu, program zwalczania jest obowiązkowy dla wszystkich hodowców prowadzących sprzedaż świń lub utrzymujących co najmniej 1 loszkę. W czasie wdrożenia programu czasowo wprowadzone zostaną świadectwa zdrowia, które będą mogły być wystawione wyłącznie dla świń pochodzących ze stad poddanych badaniom. Nie będzie możliwości wystawienia świadectwa zdrowia, a co się z tym wiąże sprzedaży świń pochodzących ze stada, które nie zostało poddane badaniom i nie uzyskało statutu urzędowo wolnego od tej choroby. Program w całości finansowany jest ze środków budżetu państwa, włącznie z odszkodowaniami za sztuki zlikwidowane w ognisku choroby oraz te, które padną podczas pobierania krwi.

Następnie odbyła się dyskusja nad podziałem środków budżetowych w ramach "funduszu sołeckiego" w roku 2009. Ostatecznie środki finansowe zostaną podzielone w proporcji: 70% na estetykę wsi i 30% na pozostałe wydatki, z możliwością dokonania zmian w ww. proporcjach, które będą wynikały z zapotrzebowania sołectw.

Omówiono także organizację i udział sołectw w Dożynkach Powiatowo- Gminnych w Owieśnie 14 września br. Każde sołectwo będzie miało własny pawilon - namiot, w których będą mogli wystawiać swoje produkty oraz rękodzieło lokalni producenci. Ponadto ustalono, że odbędzie się licytacja dwóch rzeźb, które powstały podczas I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego w Jodłowniku. Kwota uzyskana z licytacji rzeźby zostanie przekazana na rehabilitację mieszkańca wsi Owiesno.

Sołtysi zostali także poproszeni o dopilnowanie obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy przez osoby przebywające na terenie naszej gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

W sprawa różnych przedstawiona została propozycja wyjazdu do Poznania na Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich "FARMA 2008" w dniach 3 - 5 października 2008r., dofinansowywanego przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze.

powrót do poprzedniej strony