AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-07-22

Mała Odnowa Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W konkursie „Mała Odnowa Wsi” ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dwa projekty gminy Dzierżoniów uzyskały bardzo wysokie miejsca.

Na 129 wniosków z całego Dolnego Śląska pierwsze miejsce w rankingu uzyskał projekt „Remont dachu wraz z wymianą podsufitki w sali wiejskiej w Owieśnie” z dofinansowaniem w wysokości 20.000 zł. Natomiast projekt „Budowa ogrodzenia wraz z montażem piaskownicy przy parku wiejskim z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w miejscowości Książnica” zajął 8 miejsce i dofinansowanie 5.000 zł. W konkursie jedna gmina mogła otrzymać maksymalnie 25.000 zł, co gmina Dzierżoniów w pełni wykorzystała. Przypomnieć trzeba, że celem konkursu "Mała Odnowa Wsi" jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz zaktywizowanie ich mieszkańców.

powrót do poprzedniej strony