Strona główna

Uciechów z tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-08-09

Uciechów z tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Uciechów zwyciężył w X, jubileuszowej edycji konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. To wielkie wyróżnienie dla mieszkańców Uciechowa, którzy od wielu lat realizują liczne projekty na rzecz swojej wsi, wspierane przez gminę Dzierżoniów i inne instytucje.

Wyniki konkursu ogłosili dziś marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Ewa Mańkowska. W konferencji wzięli też udział Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka, sołtys Uciechowa Elżbieta Filipek i prezes stowarzyszenia "Uciechów - Moja Wieś" Tomasz Włodek. Transmisję z wydarzenia będzie można dzisiaj obejrzeć w "Faktach" TVP3 Wrocław o 18:30 i 21:00.

Komisja powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego doceniła zarówno projekty infrastrukturalne, jak "Park pod uciechowską lipą" czy "Uciechowski skwerek osadników", jak również cykliczne projekty społeczne kierowane do różnych grup odbiorców.

Od kilku lat na terenie całej gminy Dzierżoniów wdrażana jest idea wiosek tematycznych. W 2016 roku w ramach projektu pn. "Idea, która łączy - wioski tematyczne sposobem na aktywizację i rozwój przedsiębiorczości społecznej" dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, mieszkańcy opracowali oferty wsi i aktualnie prowadzą proces ich wdrażania. Społeczność Uciechowa postanowiła, że ich miejscowość z racji specyficznej nazwy oraz wcześniej realizowanych działań będzie "Wioską dobrego humoru". Opracowali m.in. grę terenową "Radosny quest w Uciechowie" i oznaczyli nieruchomości "uśmiechniętymi numerami-słoneczkami". We wsi można też skorzystać z warsztatów artystycznych czy kulinarnych.

Na terenie wsi od 2010 roku działa stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś", które pozyskuje dotacje na różnorodne działania i owocnie współpracuje z sołtysem i radą sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, zespołem muzycznym "Uciecho-Wianki" i Ludowym Klubem Sportowym "Koliber".

To już kolejny tegoroczny sukces Uciechowa. W kwietniu miejscowość zwyciężyła w gminnym konkursie "Kreatywne Sołectwo".

Zwycięstwo w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska" jest więc zasłużoną nagrodą oraz docenieniem wielkiego zaangażowania i ciężkiej pracy społeczności lokalnej Uciechowa. Celem konkursu jest bowiem wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Doceniane są przede wszystkim inicjatywy społeczności lokalnej, działalność organizacji pozarządowych czy umiejętne wykorzystanie różnego rodzaju instrumentów wsparcia. Tego sukcesu nie udałoby się osiągnąć bez ciężkiej pracy oraz wyjątkowo dobrej współpracy mieszkańców sołectwa i działających na jego terenie organizacji.

Finał konkursu i uroczysta gala odbędzie się 6 października w Uciechowie. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Jesteśmy dumni z mieszkańców Uciechowa i trzymamy kciuki za ich kolejne sukcesy. Gratulujemy!

Uciechów z tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej!Uciechów z tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej!Uciechów z tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej!Uciechów z tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej!Uciechów z tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej!Uciechów z tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej! (źródło UMWD)
powrót do poprzedniej strony