Strona główna

Termomodernizacja budynku szkoły w Mościsku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-07-20

Termomodernizacja budynku szkoły w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku to kolejny obiekt użyteczności publicznej, który zostanie poddany termomodernizacji. Umowę na realizację inwestycji gmina Dzierżoniów podpisała 10 lipca.

W okresie wakacji wykonywane będzie centralne ogrzewanie, dla którego źródłem ciepła - w miejsce starego pieca węglowego - będzie pompa wodna. W celu zamontowania oświetlenia czujnikowego, w korytarzach i sanitariatach szkolnych położona zostanie również instalacja elektryczna. Do końca roku planowane jest też ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji.

To kolejna inwestycja wykonywana w ramach wspólnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

Zadanie współfinansowane jest w 85% kosztów kwalifikowalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI.

Zdjęcia przedstawiają obiekt przed termomodernizacją.

Termomodernizacja budynku szkoły w MościskuTermomodernizacja budynku szkoły w MościskuTermomodernizacja budynku szkoły w Mościsku
powrót do poprzedniej strony