Strona główna

Dodatkowe środki na budowę dróg, chodników oraz ograniczenie niskiej emisji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-07-17

Dodatkowe środki na budowę dróg, chodników oraz ograniczenie niskiej emisji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na wniosek wójta Marka Chmielewskiego 9 lipca 2018 r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Rada podjęła uchwałę o zmianach w budżecie gminy na rok 2018. Dotyczą one zwiększenia środków finansowych, które pozwolą na zrealizowanie kolejnych inwestycji na terenie gminy w bieżącym roku.

W uchwale przeznaczono dodatkową kwotę - 25 000 zł - na udzielenie dotacji dla Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3011D przy ul. Kościuszki w Dobrocinie" oraz kwotę 15 000 zł na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach". Rada Gminy przeznaczyła również dodatkowe środki - 142 000 zł - na realizacje zadania "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3013D w Uciechowie". Kwota 38 000 zł zwiększy natomiast budżet zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie".

Na wniosek Wójta Gminy Dzierżoniów Rada zdecydowała również o przeznaczeniu 40 000 zł na dofinansowanie wymiany starych kołów opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne źródła energii. Dodatkowe środki w budżecie gminy z przeznaczeniem na zadanie "Ograniczenie niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych" pozwolą kolejnym 10 mieszkańcom, których wnioski znalazły się na liście rezerwowej, na częściowe pokrycie kosztów wymiany źródła ciepła.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na ww. zadanie zostały określone w załączniku do Uchwały nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Chęć wymiany starych kotłów zgłosiło 36 wnioskodawców. W pierwszej części 15 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Pozostałe wnioski wpisane na listę rezerwową będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu - w przypadku pojawienia się środków finansowych w budżecie gminy.

Przypominamy, że wnioskodawca mógł ubiegać się o dotację w wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 4000 zł.

powrót do poprzedniej strony