Strona główna

Stowarzyszenia z gminy Dzierżoniów zagospodarują tereny publiczne

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-07-13

Stowarzyszenia z gminy Dzierżoniów zagospodarują tereny publiczne

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już w najbliższych miesiącach tereny publiczne gminy Dzierżoniów zostaną wzbogacone o kolejne, atrakcyjne elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wszystko dzięki współpracy aktywnych mieszkańców pracujących w stowarzyszeniach, Urzędu Gminy Dzierżoniów i Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie".

To właśnie LGD "Ślężanie" realizuje projekt grantowy pn. "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR", udzielając wnioskodawcom 99% dofinansowania do realizacji zadań. W procesie naboru i oceny wniosków wybrano 15 projektów do realizacji z całego obszaru LGD, z czego 9 pochodzi z gminy Dzierżoniów. To duży sukces naszych organizacji pozarządowych. W ramach projektu grantowego zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Budowa pola do minigolfa w miejscowości Uciechów, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś", kwota pomocy: 49200 zł
  2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. "Park pod Kasztanami" w Owieśnie, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Razem dla wsi" z Owiesna, kwota pomocy: 47200 zł
  3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Gnejsy we Włókach", wnioskodawca: Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie", kwota pomocy: 48800 zł
  4. Przebudowa budynku na izbę pamięci we wsi Mościsko, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Przystań Mościsko", kwota pomocy: 9850 zł
  5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy "Dworskich Stawach" w Piławie Dolnej, wnioskodawca: "Stowarzyszenie Piława Dolna", kwota pomocy: 9500 zł
  6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. "Zakątek zaczarowanego ołówka", wnioskodawca: Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI wieku", kwota pomocy: 8750 zł
  7. Zagospodarowanie "Parku dobrych nowin" poprzez montaż tablic edukacyjnych, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Nasza Nowizna", kwota pomocy: 9800 zł
  8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domku Myśliwskim w Jodłowniku, wnioskodawca: "Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich", kwota pomocy: 9850 zł
  9. Budowa platformy widokowej na górze Lelek, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Przystań Mościsko", kwota pomocy: 9850 zł

Gmina Dzierżoniów współpracuje ściśle z organizacjami przy przygotowaniu oraz realizacji zadań. Infrastruktura w większości powstanie na terenach publicznych, będzie ogólnodostępna i niekomercyjna. Zarządzeniem wójta gminy wprowadzono instrument pożyczkowy pozwalający organizacjom pozarządowym na sfinansowanie ww. zadań.

Dzięki opisanym wyżej działaniom gminne wsie stają się coraz piękniejsze!

logo PROW

powrót do poprzedniej strony