Strona główna

Gmina pozyskała dofinansowanie 500 tysięcy złotych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-07-09

Gmina pozyskała dofinansowanie 500 tysięcy złotych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W kwietniu br. Gmina Dzierżoniów złożyła Wniosek o przyznanie pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020. Wniosek pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" dotyczy naszego obiektu zabytkowego, który w maju br. ze względu na zły stan techniczny został wysiedlony, a mieszkańcy przenieśli się do wyremontowanego budynku Tuszyn 39.

Zakres rewitalizacji (I cześć) obejmuje przede wszystkim naprawę i wymianę dachu, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie pomieszczeń na parterze budynku. Docelowo zrewitalizowany pałac będzie budynkiem użyteczności publicznej, w którym między innymi na parterze będą znajdowały się sale wykorzystywane przez społeczność lokalną.

Całkowita wartość projektu wynosi około 1 000 000 zł, natomiast wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 500 000 zł.

Na mocy uchwały Nr 5663/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020, projekt Gminy Dzierżoniów został ujęty na Liście operacji przyjętych do dofinansowania z lokatą na 10 miejscu z 23 punktami przyznanymi w przyjętych kryteriach dla tego typu operacji. Ostatecznie projekt pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" otrzyma dofinansowanie po spełnieniu warunków formalnych i merytorycznych przyznania pomocy PROW.
logo PROW

powrót do poprzedniej strony