AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-07-06

Obwieszczenia

aktualności Gmina Dzierżoniów

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów" w obrębie wsi Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica i Jędrzejowice

Obwieszczenia do pobrania:

powrót do poprzedniej strony