Strona główna

Wolontariusze z Henkla pomagają Zespołowi Szkoln

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-07-04

Wolontariusze z Henkla pomagają Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Program Wolontariatu Pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow), realizowany przez firmę Henkel zawitał do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej. Wszystko za sprawą współpracy pracowników - wolontariuszy i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy wsparciu finansowym Henkla.

Dzięki napisanym przez pracowników projektom, w 2018 roku udało się uzyskać dofinansowanie na łączną kwotę 29,3 tys. EURO. Te środki pozwolą na realizację aż 8 inicjatyw na rzecz ZSP w Piławie Dolnej:

  • plac zabaw w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Dobrocinie,
  • pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej,
  • warsztaty przyrodnicze, w ramach których uczniowie przeprowadzać będą eksperymenty z chemii, doświadczenia fizyczne, obserwacje przyrodnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej,
  • cykl wydarzeń "Aktywna przerwa", który umożliwi wszystkim zainteresowanym spędzenie dwudziestominutowej przerwy lekcyjnej w sposób aktywny i twórczy,
  • programowanie z Ozobotami narzędziem, które oderwie dzieci od komputera i przygotuje do programowania oraz nauczy logicznego myślenia,
  • wyposażenie pracowni w zestaw nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie i ergonomicznych ławek oraz krzeseł, które będą "współpracowały" z kręgosłupem dziecka i zminimalizują powstawanie wad postawy, wynikających z niewłaściwego siedzenia w ławce,
  • wyposażenie przedszkoli w Piławie Dolnej i Dobrocinie w sprzęt i akcesoria sportowe oraz zajęcia gimnastyczne dla przedszkolaków, mające na celu podnoszenie aktywności ruchowej
  • mobilna pracownia komputerowa - poprawa warunków zdrowotnych i dydaktycznych uczniów poprzez wyposażenie ZSP w sprzęt do mobilnej pracowni informatycznej.

Kilka słów o Programie Wolontariatu Pracowniczego MIT firmy Henkel

Za pośrednictwem ogólnoświatowego Programu Wolontariatu Pracowniczego Make an Impact on Tomorrow (MIT) firma Henkel wspiera lokalne społeczności w rozwiązywaniu ich problemów. Każdy obecny lub emerytowany pracownik firmy może zgłosić projekt o charakterze edukacyjnym, prozdrowotnym, kulturalnym lub pro-ekologicznym i uzyskać od firmy pomoc w jego realizacji w formie wsparcia finansowego, rzeczowego lub/i dodatkowych dni pełnopłatnego urlopu. Program jest realizowany nieprzerwanie od 20 lat.

powrót do poprzedniej strony