AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-07-03

"Aktywna tablica" w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów, w ramach rządowego programu "Aktywna tablica", pozyskała dotację w wysokości 11208,00 zł na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej. Sprzęt wzbogaci wyposażenie szkoły i będzie służył uczniom w edukacji, zwiększając jej atrakcyjność i efektywność.

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. W przypadku Szkoły w Piławie Dolnej wkładem własnym był zakupiony wcześniej sprzęt komputerowy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej jako jedna z dwóch szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów posiada dostęp do szybkiego internetu, co było jednym z koniecznych warunków ubiegania się o dotację. Na budowę szerokopasmowego przyłącza internetowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej i Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie gmina Dzierżoniów pozyskała w roku 2016 dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 227 980,00 zł.

Uczniowie będą korzystać ze sprzętu na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych z wykorzystaniem programów interaktywnych, multimedialnych i gier edukacyjnych.

powrót do poprzedniej strony