Strona główna

Turystyka i kultura tematami czerwcowej sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-06-29

Turystyka i kultura tematami czerwcowej sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rozwój turystyki i działalność kulturalna na terenie gminy były głównym tematem czerwcowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 28 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku.

Na początku posiedzenia przed radnymi wystąpił Zespół Górali Czadeckich Pojana. Grupa obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. Gratulacje i życzenia z tej okazji złożyli członkom zespołu Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka.

W dalszej części sesji radni wysłuchali wystąpienia kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów Adama Wolniaka. W swojej prezentacji przedstawił Radzie obszary wsparcia turystyki funkcjonujące na terenie gminy. Przybliżył m.in. najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia, projekty unijne i działania na rzecz rozwoju turystyki w naszym regionie.

Następnie prezes zarządu Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" Elżbieta Pasławska opowiedziała radnym o ważnych turystycznie miejscach, produktach lokalnych i działaniach promocyjnych na terenie gmin wchodzących w skład stowarzyszenia.

W punkcie tym wystąpiła również wiceprezes Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich (STGGS) i burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel. Oprócz zrealizowanych przedsięwzięć, omówiła m.in. plany STGGS na promocję Gór Sowich.

W kolejnym punkcie radni wysłuchali dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta Justyny Kaczorowskiej. Podczas swojego wystąpienia przedstawiła Radzie film dokumentujący najważniejsze działania podejmowane przez bibliotekę w sferze kultury w minionym roku.

Rada przyjęła również kilka uchwał: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierżoniów, zmian w budżecie gminy na rok 2018, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.

Turystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesjiTurystyka i kultura tematami czerwcowej sesji
powrót do poprzedniej strony