AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-06-26

Ważna inwestycja WiK-u

aktualności Gmina Dzierżoniów

W kwietniu rozpoczęły się roboty budowlane, w ramach których zostanie wybudowany kolektor sanitarny grawitacyjno-ciśnieniowy wraz z dwoma przepompowniami ścieków. Szacowana długość kolektora to ok. 9,5 km - od oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej, przez Piławę Dolną i Dzierżoniów, do oczyszczalni ścieków w Bielawie.

21 czerwca przedstawiciele Wodociągów i Kanalizacji, gminy Dzierżoniów i wykonawcy inwestycji wizytowali teren budowy.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi przetransportowanie ścieków z obszaru skanalizowanego Piławy Górnej do oczyszczalni w Bielawie. Pozwoli to na likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej, a także zapewni lepszą jakość oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Bielawie - z uwagi na zastosowaną tam innowacyjną technologię. Ścieki będą również wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na cele technologiczne i socjalne oczyszczalni (ogrzewanie budynków, c.w.u.). Inwestycja stanowi też trzon rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Piławie Dolnej w przyszłości.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja pozyskała dofinansowanie na to przedsięwzięcie - tym razem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Jak do tej pory wybudowano ponad 1 200 mb kolektora, w tym ok. 660 mb w ul. Błotnistej w Piławie Dolnej. Rozpoczęto również prace przy budowie kolektora tłocznego w ul. Bielawskiej w Piławie Dolnej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk z Goleniowa. Umowa z wykonawcą została podpisana 08.06.2017 r. Jej zakres obejmuje zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie prac związanych z budową kolektora.

Budowa podzielona jest na III etapy. Szacowana wartość całkowita projektu wynosi ponad 7 mln zł brutto (ponad 5,7 mln zł netto), a wartość dofinansowania to 3,2 mln zł netto.

Ważna inwestycja WiK-u
powrót do poprzedniej strony