Strona główna

Wstrzymanie naboru wniosków na dofinansowanie wymiany pieców

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-06-19

Wstrzymanie naboru wniosków na dofinansowanie wymiany pieców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany starych kotłów, że liczba przyjętych wniosków wyczerpała środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy Dzierżoniów na realizację zadania. W związku z tym przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji zostaje wstrzymane. (§ 2 ust.2 załącznika do uchwały nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji.)

Wnioski, które wpłynęły po wyczerpaniu środków finansowych przewidzianych w budżecie zostają wpisane na listę rezerwową. Będą mogły zostać rozpatrzone zgodnie z kolejnością ich wpływu w przypadku powstania ewentualnych oszczędności w trakcie realizacji zawartych umów lub zwiększenia przez Radę Gminy Dzierżoniów środków finansowych w budżecie gminy.

powrót do poprzedniej strony