AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-06-18

Termomodernizacja w Gimnazjum Gminnym

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rozpoczęto kolejną inwestycję w ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Tym razem termomodernizacji poddany zostanie budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie.

Gmina Dzierżoniów przekazała wykonawcy teren budowy 12 czerwca.

Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie" stanowi element przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim".

Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI.

Prace termomodernizacyjne prowadzone są jeszcze na dwóch obiektach użyteczności publicznej gminy Dzierżoniów - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach oraz kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Roztoczniku.

logo UE

Termomodernizacja w Gimnazjum GminnymTermomodernizacja w RoztocznikuTermomodernizacja w Ostroszowicach
powrót do poprzedniej strony