AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-06-15

Konsultacje strategii "Sudety 2030"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3).

Projekt strategii "Sudety 2030" odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, lwóweckiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego i zgorzeleckiego.

Celem strategii jest m.in. zwrócenie uwagi na dysproporcje w rozwoju Dolnego Śląska, który ma średni dochód liczony na jednego mieszkańca na poziomie 76% PKB (jako procent średniej unijnej liczonej według wskaźnika siły nabywczej). Może to spowodować, że po roku 2020 Dolny Śląsk wypadnie z listy regionów potrzebujących wsparcia i przejdzie do grupy regionów tzw. przejściowych - czyli takich, które mogą sobie radzić bez pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Średni wynik zaburza jednak obraz dla całego regionu. Są na Dolnym Śląsku obszary, w których średni dochód PKB na jednego mieszkańca jest znacznie niższy, tak jak w przypadku region wałbrzyskiego. Dlatego intencją sygnatariuszy "Sudety 2030", wśród których jest również gmina Dzierżoniów, jest wydzielenie na Dolnym Śląsku regionów mogących nadal ubiegać się o wsparcie finansowe Unii Europejskiej w kolejnych perspektywach finansowych.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze można dostarczyć na adres: Urząd Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem "konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030"

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Sekretarz Gminy Dzierżoniów - Ryszard Brzeski tel. 74 832 56 97.

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony