Strona główna

Wójt Marek Chmielewski z prezentacją w Senacie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-06-14

Wójt Marek Chmielewski z prezentacją w Senacie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W Senacie wręczono nagrody laureatom 16 edycji konkursu "Sołtys Roku" organizowanego przez redakcję "Gazety Sołeckiej" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość, która odbyła się 11 czerwca, poprzedziła konferencja "Sołectwo, sołtys - kompetencje, obowiązki". Jedną z prezentacji podczas spotkania wygłosił Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Otwierając senackie spotkanie, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że pierwsza edycja konkursu "Sołtys Roku" i konferencja jej towarzysząca odbyły się w Senacie wkrótce po pierwszych bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2002 r. Podkreślił, że tegoroczna konferencja, podobnie jak te w latach ubiegłych, poświęcona jest pracy samorządowej i jej problemom.

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski uznał temat spotkania za bardzo ważny. Przypomniał też, że w przeszłości konferencje poświęcone problematyce samorządowej przynosiły efekty w postaci inicjatyw legislacyjnych.

Wybrane zagadnienia i wyzwania związane z udziałem obywateli w procedurze wyborów sołtysów i rad sołeckich omówił dr Jarosław Zbieranek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z kolei wójt Marek Chmielewski omówił różne formy wspierania mieszkańców na gruncie obecnie obowiązującego prawa. Przedstawił m.in. przykład Partnerstwa Lokalnego i działań podejmowanych w tym zakresie w gminie Dzierżoniów.

Źródło: senat.gov.pl
Fot. M. Józefaciuk - Kancelaria Senatu

Wójt Marek Chmielewski z prezentacją w Senacie
powrót do poprzedniej strony