Strona główna

Roboty publiczne w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-06-16

Roboty publiczne w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA
Na terenie Gminy Dzierżoniów organizowane będą roboty publiczne. Przewidywany okres zatrudnienia: do 31.10.2008r.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się następujące grupy bezrobotnych:

  1. długotrwale bezrobotni
  2. bezrobotni powyżej 50 roku życia
  3. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia

Preferowane będą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dzierżoniów. Podania o przyjęcie do pracy wraz z uzasadnieniem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 14 w terminie do 18.06.2008r.

Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz sytuacji rodzinnej i materialnej. Na podaniu należy podać numer telefonu kontaktowego. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 74/8321435

Wójt Gminy Dzierżoniów
/ - / Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony