Strona główna

Radni rozmawiali o przedsiębiorczości

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-30

Radni rozmawiali o przedsiębiorczości

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem marcowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była przedsiębiorczość na terenie gminy. Posiedzenie odbyło się w czwartek 29 marca.

Na początku sesji Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka przybliżyła najważniejsze dane statystyczne na temat gminnych przedsiębiorstw.

W obradach wzięli też udział Marcin Sołtysiak z piekarni "Włodek", Tomasz Tchórzewski i Tomasz Buczyński z Kompanii Górniczej oraz Kazimierz Listwan - właściciel zakładu "Kamieniarstwo". Gminni przedsiębiorcy opowiedzieli o najważniejszych działaniach podejmowanych przez ich firmy, a także o planach na przyszłość i o trudnościach, z jakimi spotykają się w swojej pracy.

W dalszej części Wójt Gminy Dzierżoniów, Marek Chmielewski, przekazał zebranym informację o wizycie delegacji dolnośląskich samorządowców - sygnatariuszy Deklaracji Sudety 2030 - w Brukseli. Delegacja spotkała się z unijnymi urzędnikami. Celem wizyty było zwrócenie uwagi na dysproporcje w rozwoju Dolnego Śląska, który ma średni dochód liczony na jednego mieszkańca na poziomie 76% PKB (jako procent średniej unijnej liczonej według wskaźnika siły nabywczej). Może to spowodować, że po roku 2020 Dolny Śląsk wypadnie z listy regionów potrzebujących wsparcia i przejdzie do grupy regionów tzw. przejściowych, czyli takich, które mogą sobie radzić bez pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Średni wynik zaburza jednak obraz dla całego regionu. Są na Dolnym Śląsku obszary, w których średni dochód PKB na jednego mieszkańca jest znacznie niższy np. region wałbrzyski. Dlatego intencją sygnatariuszy Deklaracji Sudety 2030, wśród których jest również Gmina Dzierżoniów, jest wydzielenie na Dolnym Śląsku regionów, które mogłyby nadal ubiegać się o wsparcie finansowe Unii Europejskiej w kolejnych perspektywach finansowych.

Radni rozmawiali również o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Jednym z tematów posiedzenia była także diagnoza aktualnych problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy domowej - informację w tej kwestii przedstawił Jacek Prokop z "Oficyny Profilaktycznej".

Rada przyjęła też kilka uchwał, m.in. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę czy przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy w 2018 r.

Radni rozmawiali o przedsiębiorczościRadni rozmawiali o przedsiębiorczościRadni rozmawiali o przedsiębiorczościRadni rozmawiali o przedsiębiorczościRadni rozmawiali o przedsiębiorczościRadni rozmawiali o przedsiębiorczościRadni rozmawiali o przedsiębiorczościRadni rozmawiali o przedsiębiorczości
powrót do poprzedniej strony