Strona główna

Lokale niemieszkalne na sprzedaż w Jodłowniku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-30

Lokale niemieszkalne na sprzedaż w Jodłowniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów informuje, że posiada do sprzedaży dwa lokale niemieszkalne położone w Jodłowniku 27 i 37. Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2018r.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony