Strona główna

"Aktywni przyjaciele..." z dofinasowaniem

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-30

"Aktywni przyjaciele..." z dofinasowaniem

aktualności Gmina Dzierżoniów

"Aktywni przyjaciele z polsko-czeskiego pogranicza" to projekt, na który gmina Dzierżoniów otrzymała 18408 euro dofinansowania. Z kolei 17412 euro na realizację bliźniaczego projektu otrzymali nasi czescy partnerzy ze Stowarzyszenia Mikroregion Severo-Lanskrounsko.

W czwartek 29 marca w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się spotkanie, podczas którego omawiane były najważniejsze założenia projektów i zaplanowane w nich działania. Czeskiej delegacji przewodził starosta naszej partnerskiej gminy Dolni Cermna Petr Helekal, pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Mikroregion Severo-Lanskrounsko.

Projekty zakładają zwiększenie intensywności współpracy i integracji transgranicznej poprzez ukazanie wypracowanych po obu stronach dobrych praktyk w zakresie m.in. wspierania inicjatyw oddolnych społeczności lokalnych.

Pierwsze działania: tygodniowa wymiana dla uczniów szkół podstawowych, zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej, odbędą się już w maju. O dalszych etapach będziemy informować na bieżąco.

Całkowita wartość naszego przedsięwzięcia to 20454 euro. Koszty czeskiego projektu to łącznie 20084 euro. Operacje realizowane będą w ramach Programu Interreg Republika Czeska - Polska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Wnioski zostały złożone przez partnerów w osi priorytetowej 4 "Współpraca instytucji i społeczności". logo Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Aktywni przyjaciele z dofinasowaniemAktywni przyjaciele z dofinasowaniem
powrót do poprzedniej strony