AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-20

Uroczysta narada sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Narada sołtysów z gminy Dzierżoniów miała w tym miesiącu uroczysty charakter. Ze względu na przypadający 11 marca Ogólnopolski Dzień Sołtysa, spotkanie było okazją do złożenia gospodarzom wsi życzeń oraz podziękowania im za całoroczną pracę na rzecz swoich miejscowości.

Posiedzenie odbyło się 16 marca w Domku Myśliwskim w Jodłowniku. Wśród najważniejszych tematów obrad było omówienie kalendarza imprez sołeckich na rok 2018 oraz przygotowanie do organizacji IX Gminnego Święta Odnowy Wsi.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa złożyli zebranym Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz jego zastępca Jolanta Zarzeka.

Spotkanie było też okazją do pogratulowania sołtys Myśliszowa Kazimierze Łękawskiej, która zdobyła tytuł "Sołtysa Roku 2017" w konkursie ogłoszonym przez wojewodę dolnośląskiego. Gratulacje za udział w konkursie odebrała również sołtys Uciechowa Elżbieta Filipek.

Uroczysta narada sołtysówUroczysta narada sołtysówUroczysta narada sołtysówUroczysta narada sołtysówUroczysta narada sołtysów
powrót do poprzedniej strony