AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-12

Przebudowa drogi Myśliszów - Ostroszowice

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakończył się I etap przebudowy drogi Myśliszów - Ostroszowice. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, mijanek, nowej nawierzchni jezdni i chodnika łączącego Myśliszów z drogą powiatową (Bielawa - Owiesno).

Ta część inwestycji to także zapowiedź kontynuacji II etapu prac, który będzie realizowany w tym roku na ul. Polnej w Ostroszowicach.

Przebudowa drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników. Większość prac prowadzona była na odcinku zabudowanym w Myśliszowie. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz trudne warunki atmosferyczne, realizacja zadania wymagała dużej cierpliwości ze strony mieszkańców, za co wraz z wykonawcą serdecznie dziękujemy.

Ogólny koszt robót budowlanych w I etapie wyniósł 1 310 744,16 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63%.

Inwestycja jest realizowana przy udziale zewnętrznych środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Przebudowa drogi Myśliszów - OstroszowicePrzebudowa drogi Myśliszów - Ostroszowice
powrót do poprzedniej strony