Strona główna

Jesień życia z seniorami i młodzieżą

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-05

Jesień życia z seniorami i młodzieżą

aktualności Gmina Dzierżoniów

Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia się, do której należy m.in. gmina Dzierżoniów, podczas oficjalnej konferencji w Świdnicy zaprezentowała program "Edukacja do starości". W spotkaniu wziął udział wójt Marek Chmielewski oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Celem programu jest m.in. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi, przeciwdziałanie przyjmowaniu przez dzieci i młodzież negatywnych stereotypów dotyczących starości, kształtowanie pozytywnego myślenia o starości innych, a w perspektywie czasu również o swojej czy uświadomienie najmłodszym, że wszelkie przejawy dyskryminacji wobec seniorów z czasem mogą dotyczyć każdego z nas.

Starzenie się jest procesem nieuchronnym i wpisanym w życie ludzkie. Dlatego tak ważne jest łączenie pokoleń i uczenie poszanowania dla osób starszych, wskazywania jaką rolę seniorzy mogą odegrać w otaczającym nas środowisku i co mogą zaoferować młodszym pokoleniom.

- W gminie Świdnica mamy już dobre praktyki takich działań. Podczas każdego z turnusów projektu "Kto Kogo Gryzie?" na uczestników czekały międzypokoleniowe warsztaty komputerowe, spacery nordic walking oraz zajęcia obejmujące zdobycie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i udzielania pierwszej pomocy, a także zajęcia muzyczne. Młodzież wraz z instruktorami miała na celu wprowadzenie seniorów w świat komputerów, pokazywała że Internet "nie gryzie", a seniorzy dzielili się wiedzą co jeść, gryźć, żeby dożyć sędziwego wieku. Finałowa wycieczka i spotkania przy ognisku oraz porady psychologa scementowały zawiązane więzi pokoleniowe i poczucie przynależności do rodziny i społeczeństwa lokalnego - mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Program "Edukacja do starości" realizowany będzie od marca do czerwca br. w 19 placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Świdnicy, gminy Marcinowice, gminy i miasta Dzierżoniów oraz gminy Bielawa.

Źródło: gmina Świdnica

Jesień życia z seniorami i młodzieżąJesień życia z seniorami i młodzieżąJesień życia z seniorami i młodzieżąJesień życia z seniorami i młodzieżą
powrót do poprzedniej strony