Strona główna

Rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-01

Rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa

aktualności Gmina Dzierżoniów

Choć służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa, to na kwalifikację musi się zgłosić każdy mężczyzna, który w tym roku kończy 19 lat oraz ci, którzy kończą 24 lata, a nie dopełnili jeszcze tego obowiązku. Na terenie naszej gminy to 47 osób.

Do kwalifikacji mogą się także stawić ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat. Każdy podlegający obowiązkowi dostanie imienne wezwanie od wójta. Osobom, które nie mogą stawić się w wyznaczonym dniu i zgłoszą ten fakt wcześniej, może być wyznaczony inny termin w trakcie trwania kwalifikacji.

Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska ocenia zdolność do pełnienia służby wojskowej poprzez ustalenie kategorii zdrowia. Poza tym wydawane są książeczki wojskowe oraz następuje przeniesienie do rezerwy. Natomiast osoby zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej otrzymują informacje od przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

Organizacją kwalifikacji zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy współpracy z gminami i WKU Kłodzko.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 832 52 28, a w trakcie trwania kwalifikacji pod numerem tel. 74 832 36 53 (Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie) oraz 74 832 56 91 (UG Dzierżoniów).

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
  • jeśli jest taka potrzeba - dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Kwalifikacja dla całego powiatu trwa od 14 marca do 5 kwietnia. Dla mieszkańców gminy Dzierżoniów termin wyznaczono na 28 - 29 marca 2018 roku.

powrót do poprzedniej strony