AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-02-23

Przedstawiciele służb na sesji Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy oraz efekty robót publicznych i prac interwencyjnych to główne tematy XLVI sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 22 lutego.

W obradach wzięli udział zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie podinsp. Przemysław Marut, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie bryg. Bogdan Najdek oraz Komendant Gminny ZOSP RP Krzysztof Kot.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad Rada wysłuchała sprawozdań przedstawicieli służb mundurowych z działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. O działaniach policji podejmowanych w minionym roku na terenie naszej gminy opowiedział podinsp. Przemysław Marut, z kolei o pracy straży pożarnej - bryg. Bogdan Najdek.

Kolejnym punktem sesji były roboty publiczne i prace interwencyjne na terenie gminy w 2017 r. Sprawozdanie z działań podejmowanych w tym zakresie przedstawił Radzie Kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Zawiła.

Radni przyjęli ponadto kilka uchwał, m.in. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów i nadania jej statutu, zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy Dzierżoniów, udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego przy realizacji zadania związanego z wykonaniem chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3011 czy nadania nazwy drodze wewnętrznej we Włókach (ulicy Łąkowa).

Przedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony