Strona główna

,,Pierwszy Plener Rzeźbiarski w Jodłowniku”

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-06-03

,,Pierwszy Plener Rzeźbiarski w Jodłowniku”

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na skutek szczególnego zaangażowania Sołtysa Jodłownika - Pana Ryszarda Schneidera w dniach 09.06.2008 do 15.06.2008 odbędzie się ,,Pierwszy Plener Rzeźbiarski w Jodłowniku”, na który przyjadą artyści rzeźbiarze z Polski, Niemiec i Czech.

Zostaną wykonane figury - rzeźby w drewnie, których część będzie przeznaczona do dyspozycji Urzędu Gminy w Dzierżoniowie. Opiekunem artystycznym jest rzeźbiarz Tomasz Bohdanowicz.

Organizatorem Pleneru jest Rada Sołecka w Jodłowniku,
a współfinansującym zaś jest Urząd Gminy w Dzierżoniowie.

Poniżej plan organizacyjny imprezy:

  • PRZYJAZD ARTYSTÓW: 08.06.2008
  • ROZPOCZĘCIE : 09.06.2008 godzina 10:00, Jodłownik - Domek Myśliwski
  • POKAZY -- przez cały czas trwania pleneru codziennie : 9:00 - 15:00
  • OCENA PRAC : 14.06.2008 godzina 12:00 Jodłownik - Domek Myśliwski
  • ZAKOŃCZENIE: 14.06.2008 godzina 16:00
  • WYJAZD ARTYSTÓW : 15.06.2008 do godziny 12:00

powrót do poprzedniej strony