AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-02-20

Milionowe korzyści ze współpracy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jednym z głównych tematów Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" było podsumowanie działalności Biura Stowarzyszenia w 2017 roku. 20 lutego w Urzędzie Gminy Dzierżoniów spotkali się członkowie organizacji - przedstawiciele samorządów z całego powiatu dzierżoniowskiego.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Marcin Pawełek podsumował działalność organizacji na przestrzeni minionego roku. Poinformował o etapach realizacji inwestycji w ramach pozyskanych środków unijnych oraz przedstawił kolejne przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektów partnerskich. (prezentacja podsumowująca działalność stowarzyszenia w 2017 roku)

Biorąc pod uwagę wartość pozyskanych środków zewnętrznych, miniony rok był dla stowarzyszenia oraz zrzeszonych w nim samorządów bardzo udanym okresem. Stowarzyszenie pozyskało bowiem 23 mln zł na inwestycje w edukację, termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a także na inwestycje w infrastrukturę społeczną. Pozyskane środki obejmują swoim zakresem aż 64 oddzielne inwestycje, które realizowane będą na terenie naszego powiatu w najbliższych 2 latach.

Zgodnie z przyjętym statutem stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej.

Strategicznymi celami organizacji są również m.in.: wspólna realizacja projektów ze Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej i programów sektorowych, aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych czy wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Milionowe korzyści ze współpracyMilionowe korzyści ze współpracy
powrót do poprzedniej strony