AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-02-19

Edukacja do starości

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przedstawiciele placówek oświatowych wytypowanych do wdrażania programu "Edukacja do starości" spotkali się 16 lutego w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, aby porozmawiać o najważniejszych założeniach akcji. Będzie ona realizowana w szkołach z terenu gminy Dzierżoniów, Bielawy i Dzierżoniowa.

Celem programu jest m.in. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka. Podczas zajęć uczniowie nauczą się m.in. zwalczać negatywne stereotypy na temat osób starszych. Poznają również korzyści płynące z ich uczestnictwa w życiu społecznym.

O głównych założeniach i działaniach zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia opowiedziała Krystyna Lasek, koordynatorka programu. Będzie on realizowany w ramach "Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia się". W jej skład wchodzą samorządy (w tym gmina Dzierżoniów), a także przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Działalność koalicji koncentruje się m.in. na podniesieniu poziomu świadomości społecznej w zakresie zdrowego starzenia się, promowaniu zdrowego stylu życia, integracji środowiska lokalnego na rzecz idei aktywnego starzenia czy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów prozdrowotnych.

Uroczysta inauguracja programu "Edukacja do starości" już 1 marca o 11:00 w Sali Widowiskowej I LO w Świdnicy.

Edukacja do starościEdukacja do starości
powrót do poprzedniej strony