Strona główna

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-02-15

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

aktualności Gmina Dzierżoniów

Spadek liczby przestępstw i wykroczeń, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku policji to główne cele kolejnego planu działań priorytetowych dzielnicowego gminy Dzierżoniów. Tym razem działania obejmą Dobrocin. Potrwają do końca lipca 2018 r.

Poprzedni taki plan realizowany był w Mościsku. Tam także mieszkańcy zgłosili w trakcie konsultacji społecznych problem w postaci chuligańskiego i aspołecznego zachowania osób nadużywających alkoholu, spożywanego w miejscach publicznych. Regularne kontrole oraz współpraca z sołtys wsi i jej mieszkańcami zaowocowały rozwiązaniem tych problemów.

Podobne zgłaszają od jakiegoś czasu mieszkańcy Dobrocina. Wynikają one również ze zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W lutym ruszył więc program mający na celu poprawę sytuacji w tej miejscowości. Dlatego też rejon ten będzie systematycznie kontrolowany przez policjantów, a m.in. personel okolicznych sklepów edukowany w zakresie odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szeroko zakrojona profilaktyka i działania w terenie mają przynieść efekt w postaci zmniejszenia liczby drobnych, ale uciążliwych społecznie konfliktów z prawem. Wszelkie uwagi na temat wykroczeń, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, można zgłaszać dzielnicowemu asp. szt. Andrzejowi Kłosowi:

  • w Rewirze Dzielnicowych przy ulicy Batalionów Chłopskich 81/2 w Dzierżoniowie,
  • w każdą środę w godz. 9:00 - 10:00 w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1,
  • pod numerem telefonu 74-832-22-64 lub 797-306-225,
  • na spotkaniach organizowanych w poszczególnych wsiach,
  • za pośrednictwem sołtysów i radnych.

      powrót do poprzedniej strony