Strona główna

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-01-30

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 został wywieszony od 26.01.2018 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Książnicy, Mościsku, Nowiźnie, Kiełczynie, Roztoczniku i Piławie Dolnej.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów:

Więcej informacji odnośnie dzierżawy można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony