Strona główna

Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-01-30

Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych - wypełnij formularz

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wraz z decyzjami podatkowymi za rok 2018 mieszkańcy gminy Dzierżoniów otrzymają formularz "Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków".

Gminy zostały zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przygotowywana jest ponadto analiza techniczna planów rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dzierżoniów. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza.

Zebrane dane pozwolą na uzupełnienie i aktualizację danych zawartych w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokładniejszą kontrolę postępowania z nieczystościami ciekłymi. Dadzą też obraz potrzeb i możliwości odnośnie planów rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dzierżoniów.

Przedmiotowe zgłoszenie dotyczy wyłącznie nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz gdzie budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Formularze zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy Dzierżoniów w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 122). Dla ułatwienia zgłoszenia można złożyć na kilka sposobów:

  • w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 122);
  • u sołtysów;
  • elektronicznie w formie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mailowy zbiorniki@ug.dzierzoniow.pl;

Przedmiotowe zgłoszenie właściciel/użytkownik nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć w terminie do dnia 30 marca 2018 r.

powrót do poprzedniej strony