Strona główna

Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-01-26

Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem styczniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów były gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami na terenie naszej gminy. Obrady odbyły się w czwartek 25 stycznia.

Prezentację na temat gospodarki wodno-ściekowej przedstawił kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów Rafał Kosek. Opowiedział m.in. o kosztach, jakie ponoszą w tym zakresie mieszkańcy, a także o środkach, które przeznacza na tę działalność nasza gmina. Tematem jego prezentacji były również najważniejsze planowane i zrealizowane już inwestycje.

Z kolei Prezes Zarządu Związku Gmin ZGPD 7 Paweł Puszka przedstawił radnym temat gospodarki odpadami na terenie gminy. Przypomniał o najważniejszych obowiązujących przepisach oraz przybliżył szczegóły zbliżających się w tym zakresie zmian.

Radni przyjęli ponadto plany pracy komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2018 r. oraz przegłosowali kilka uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów.

Styczniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówStyczniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówStyczniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówStyczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony