AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-12-15

Deklaracja Sudecka podpisana

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przedstawiciele około 100 samorządów z południowej części Dolnego Śląska reprezentujący mieszkańców Przedgórza Sudeckiego i Sudetów podpisali tzw. "Deklarację Sudecką". Dokument wyraża wolę współpracy na rzecz poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i życia mieszkańców. W imieniu naszej gminy deklarację podpisał wójt Marek Chmielewski.

Współpraca w ramach "Deklaracji Sudeckiej" pozwoli przede wszystkim na wyrównanie szans pomiędzy południem naszego województwa a regionami północnymi, takimi jak Aglomeracja Wrocławska. Dysproporcje pomiędzy tymi rejonami obserwowane są wciąż w wielu dziedzinach życia.

Celem podjętej współpracy jest m.in. likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, poprawa jakości sieci dróg i połączenie południa województwa z systemem autostrad i dróg szybkiego ruchu. Samorządy będą również współpracować na rzecz zapewnienia lepszych warunków kształcenia czy rozwoju usług turystycznych.

Deklaracja Sudecka podpisana Deklaracja Sudecka podpisana
powrót do poprzedniej strony