AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-05-28

Pomoc dla rolników

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 5 czerwca rolnicy ubezpieczeni w KRUS dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli otrzymać 100 tys. zł pomocy z UE.

Rolnicy, współmałżonkowie oraz domownicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą mogli ubiegać się o unijną pomoc na prowadzenie lub rozwój własnej firmy.

Po raz pierwszy rolnicy prowadzący gospodarstwa będą mogli skorzystać z takiej formy pomocy finansowej. Nowy program „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” rozpoczyna działania na rzecz rozwoju małych firma na wsi

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument ten należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenie firmy (Wrocław, ul. Giełdowa 8). W tym roku o pomoc będą mogli się ubiegać tylko rolnicy mieszkający w gminie wiejskiej albo liczącej do 5 tys. mieszkańców gminie wiejsko-miejskiej lub miejskiej. Przeznaczona ona będzie dla osób podejmujących lub rozwijających działalność pozarolniczą lub związaną z rolnictwem.

Środki unijne mogą przeznaczyć na zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia działalności pozarolniczej. W sumie może być dofinansowywanych ponad 380 rodzajów działalności. Rolnik może otrzymać do 50 proc. poniesionych kosztów.

powrót do poprzedniej strony